Projekt ustawy o ochronie sygnalistów i obowiązki pracodawców

Informujemy, że do 17 grudnia 2021 r. Polska jest obowiązana implementować do krajowego porządku prawnego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17), tzw. Dyrektywa o ochronie sygnalistów.

W połowie października 2021 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt nowej ustawy, który szczegółowo reguluje sytuację prawną tzw. sygnalistów. Najprawdopodobniej ustawa zostanie podpisana i ogłoszona do 17 grudnia 2021 r. a następnie wejdzie w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa wprowadzi wobec części pracodawców szereg obowiązków – SZiP-Ochrona sygnalistów-projekt ustawy