Współpraca z Akademią WSB

W dniu 25 stycznia 2022 r. Kancelaria Ślązak, Zapiór i Partnerzy podpisała porozumienie z Akademią WSB w przedmiocie wspólnej realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo – rozwojowych, w szczególności współpracy w zakresie tworzenia i opracowania specjalności, programów kształcenia studiów wyższych i studiów podyplomowych, szkoleń i kursów  oraz tematycznych konferencji i seminariów.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Pan Michał Badura – Radca prawny, Partner Zarządzający Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
  • dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB,
  • dr Marcin Lis – Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem AWSB,
  • Barbara Woźniak – Koordynator Otwartej Akademii Nauki AWSB.