Zawiadomienie o przekształceniu spółki

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2021 r. nastąpiło przekształcenie Ślązak, Zapiór i Wspólnicy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. w spółkę Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.

Wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna spółki bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i Regon oraz numeru rachunku bankowego. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p. przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki Ślązak, Zapiór i Wspólnicy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

 

Aktualne dane Spółki są następujące:

Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.

ul. Modelarska 25

40-142 Katowice

NIP 6342467135

Regon 277851306

KRS 0000887801