Wyrok TSUE w sprawie frankowiczów

29 kwietnia 2021 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał długo wyczekiwane przez konsumentów orzeczenie, dotyczące kredytów we frankach szwajcarskich. Orzeczenie to było odpowiedzią na pięć pytań prejudycjalnych, zadanych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Jednym z najważniejszych stanowisk TSUE, przedstawionych w treści orzeczenia, jest uznanie w umowie między bankiem a klientem klauzul niedozwolonych w taki sposób, jakby umowa ich nie zawierała, czyli uznanie ich za nieobowiązujące. Jednakże kwestia utrzymywania w mocy umowy, która jest obwarowana nieuczciwymi postanowieniami, należy do decyzji sądu krajowego. To przepisom prawa krajowego podlegają, według orzeczenia, skutki stwierdzenia przez sąd istnienia nieuczciwego warunku w umowie. Trybunał bowiem wprost wskazuje, że „unieważnienie umowy w postępowaniu nie może zależeć od wyraźnego żądania konsumentów, powinno wynikać z obiektywnego zastosowania przed sąd krajowy kryteriów ustanowionych na mocy prawa krajowego”. TSUE uważa także, że podpisanie aneksów do umowy kredytowej, a zwłaszcza tych, które pozwalają na spłatę kredytu w walucie – nie przekreśla możliwości unieważnienia umowy czy „odfrankowienia” kredytu.

TSUE zaznacza także, że sąd krajowy ma obowiązek zawiadomienia konsumenta o podejrzeniu, że umowa będzie nieważna. Ma to nastąpić niezależnie od tego, czy konsument jest reprezentowany przez pełnomocnika, czy też nie.

Podsumowując, TSUE kontynuuje linię orzecznictwa dotyczącą wzmacniania ochrony konsumenta w relacji z bankiem. Szczegółowe konsekwencje orzeczenia TSUE należą jednak do sądów krajowych. Przed nami dwa posiedzenia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, które dotyczą kredytów mieszkaniowych denominowanych we frankach szwajcarskich. Orzeczenia, które wkrótce powinny zapaść, wskażą jaki kierunek sądownictwo krajowe obierze, stosując m.in. orzeczenie TSUE z 29 kwietnia 2021 r.

Całość orzeczenia znajda Pańswo tutaj :  WYROK TRYBUNAŁU  z dnia 29 kwietnia 2021 r.