Tarcza finansowa PFR – tylko do 31 grudnia 2020

Szanowni Państwo!

Przedsiębiorcom, którzy zdecydowali się skorzystać w tym roku z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców przypominamy o obowiązku dostarczenia do banku obsługującego subwencję dodatkowych dokumentów w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Zwracamy uwagę na to, że w niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność dostarczenia dokumentów w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem bądź elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Niezależnie od Państwa sytuacji, podmiotom wpisanym do KRS rekomendujemy dostarczenie do banku zarówno odpisu aktualnego jak i pełnego odpisu z KRS. Dokumenty te można pobrać bezpłatnie z następującej strony: eKRS;

Warto również zadbać o potwierdzenie przez bank dostarczenia odpowiednich dokumentów np. poprzez adnotację na kopii dokumentów przedłożonej w oddziale.

Z oficjalnym komunikatem PFR mogą Państwo zapoznać się tutaj: PFR

Dochowanie w/w terminu należy traktować jako kwestię bardzo istotną. W przypadku niedostarczenia dokumentacji przedsiębiorca zostanie zobowiązany do zwrotu całości subwencji niezależnie od spełniania warunków do zwrotu subwencji w mniejszej wysokości.

W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą. Techniczne kwestie związane z dostarczaniem dokumentów do instytucji finansowej najlepiej konsultować bezpośrednio z personelem banku obsługującego Państwa subwencję.