Tarcza antykryzysowa 4.0.

Przekazujemy Państwu przygotowane przez prawników naszej Kancelarii omówienie kolejnego aktu prawnego przyjętego w ramach wsparcia przedsiębiorców – tak zwanej Czwartej Tarczy Antykryzysowej lub Tarczy Antykryzysowej 4.0., tj. ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Opracowanie uwzględnia wyłącznie wprowadzane zmiany do dotychczasowych regulacji Tarcz antykryzysowych 1.0, 2.0. oraz 3.0, a także nowe instytucje składające się łącznie na tzw. Czwartą Tarczę Antykryzysową w brzmieniu, w jakim zostały one uchwalone przez Sejm RP dnia 19 czerwca 2020 r., a 22 czerwca 2020 r. podpisane przez Prezydenta.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0.