Polski Ład

Szanowni Państwo,

Wraz z rychłym nadejściem 2022 roku czekają nas największe od kilku dziesięcioleci zmiany w systemie prawa podatkowego w Polsce, wprowadzane w ramach szerszego rządowego programu określanego jako Polski Ład.

Liczba nowych bądź modyfikowanych rozwiązań prawnych jest bardzo znaczna, a okres jaki pozostał do ich wejścia w życie – krótki. Mając to na względzie prawnicy wchodzący w skład zespołu kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy dokonali wyboru kwestii najistotniejszych z punktu widzenia przedsiębiorców. Ich zwięzły opis przedstawiamy w niniejszym materiale.

SZiP_Polski Ład_opracowanie_11.21