Już trwa ! nabór wniosków mikro/małych/średnich przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że tarcza antykryzysowa umożliwiła uzyskanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych z tego tytułu składek na ubezpieczenie społeczne u mikro/małych/średnich przedsiębiorców, u których wystąpił co najmniej 30% spadek obrotów gospodarczych.

Wnioski o udzielenie takiej pomocy trzeba składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora właściwego powiatowego urzędu pracy. Zalecamy osobom zainteresowanym w/w wsparciem bieżące monitorowanie stron internetowych lokalnych urzędów pracy.

PUP Katowice: termin naboru mija już 28 kwietnia

PUP Tychy: termin naboru tylko do 29 kwietnia

PUP Zabrze: termin naboru tylko do 30 kwietnia

PUP Gliwice: termin naboru do 4 maja.