dr Jacek Drosik w Dzienniku Zachodnim o deklaracji podatkowej PIT-28

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, termin na złożenie deklaracji podatkowej o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, minął z końcem lutego. W tym roku jednak ostatni dzień lutego przypada w sobotę, zatem ostateczny termin rozliczenia się z PIT-28 za 2019 rok przesunięty zostaje na  dzień 2 marca. Rozliczenia można dokonać przez Internet przez system Ministerstwa Finansów, nawet do godz. 23:59 w poniedziałek. Pamiętać jednak należy, że jedynym potwierdzeniem prawidłowo złożonego zeznania podatkowego w formie elektronicznej jest otrzymanie tzw. UPO, czyli Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Nie warto więc zostawiać rozliczenia na ostatnie minuty.

Zaprszamy do lektury na stronie 10 wydania  Dziennik Zachodni_02.03.2020