Dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie w ramach tarczy

Powiatowe Urzędy Pracy uruchomiły nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne .

Program pomocowy stanowiący jeden z elementów Tarczy antykryzysowej, daje możliwość ubiegania się o wsparcie dla przedsiębiorców w przypadku spadku obrotów w konsekwencji pandemii Sars-Cov-2. Dofinansowaniem objąć można zarówno pracowników jak i osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych (z wyłączeniem umowy o dzieło), a jego wysokość uzależniona jest od odnotowanego spadku obrotów.

Wnioski o przyznanie środków składać należy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez właściwy miejscowo Urząd Pracy. Naruszenie terminu skutkowało będzie nieuwzględnieniem podania w danej transzy dofinansowań, dlatego elementarnym jest śledzenie publikacji na stronach Urzędów Pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym zestawieniem zawierającym terminy naboru wniosków w powiatowych urzędach pracy województwa śląskiego, Warszawy oraz Łodzi.

 

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ