Bartosz Pudo o prawach autorskich na łamach „DYREKTORA SZKOŁY”

Ekspert w zakresie prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych Bartosz Pudo, na łamach miesięcznika „Dyrektor Szkoły”, pisze o wykorzystaniu materiałów pochodzących z różnych źródeł w procesie nauczania.

Gdzie kończy się swoboda wykorzystywania przez nauczyciela treści stworzonych przez inne osoby?
Jakie warunki należy zachować, korzystając z twórczości innych w procesie dydaktycznym?

Zaprszamy  – Dyrektor Szkoły nr 8/2020