Prawo Budowlane

Zintegrowany Plan Inwestycyjny – Projekt nowelizacji specustawy mieszkaniowej

Obok projektowanych obecnie zmian w planowaniu przestrzennym, trwają także prekonsultacje społeczne obejmujące zmiany w specustawie mieszkaniowej, czyli ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Magdalena Hajduk

Zmiany w planowaniu przestrzennym – prekonsultacje nowego projektu ustawy

W dniu 31 grudnia 2021 r. na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii pojawiła się informacja o rozpoczynających się prekonsultacjach społecznych zapowiadanej od dawna reformy systemu planowania przestrzennego. Udostępniono również projekt nowego aktu prawnego. Główną intencją autorów projektu nowelizacji było ułatwienie procedur i optymalizacja obowiązujących przepisów dotyczących planowania przestrzennego.

Magdalena Hajduk

Kary umowne w zamówieniach publicznych – nowe zasady

Z dniem 1 stycznia 2022 r. upłynie pierwszy rok obowiązywania nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej jako p.z.p.). Stosowanie nowych przepisów w dalszym ciągu sprawia wiele problemów zamawiającym. Chodzi między innymi o kary umowne, które obligatoryjnie muszą znaleźć zastosowanie w umowach realizowanych w ramach zamówień publicznych zgodnie z nowymi zasadami.

Magdalena Hajduk

Polski ład: budowa małych domów

„70 metrów bez pozwolenia” – to hasło zapamiętali chyba wszyscy. Zgodnie z zapowiedziąRządu, zwolnione z pozwolenia na budowę mają zostać inwestycje obejmujące budowę małych domów jednorodzinnych, o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych. Obowiązkowo z płaskim dachem. Nowe przepisy zostaną wprowadzone prawdopodobnie w drodze nowelizacji obowiązujących przepisów.

Magdalena Hajduk

Patodeweloperka w rozkwicie

Od jakiegoś czasu obserwujemy duże zainteresowanie rynkiem nieruchomości. Popyt zaowocował nie tylko drastycznym wzrostem cen materiałów budowlanych, ale miał też wpływ na stosowane przez deweloperów rozwiązania architektoniczne (np. mikroapartamenty), mające zwiększyć opłacalność inwestycji oraz umożliwić wydzielenie jak największej ilości lokali. Problem w tym, że aktualnie obowiązujące przepisy architektoniczno-budowlane wprowadzają w tym zakresie ograniczenia. Czy więc deweloperzy skutecznie je omijają?

Magdalena Hajduk

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, która obowiązuje od początku 2021 roku, wprowadziła obligatoryjną waloryzację wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych. Innymi słowy w umowie sporządzanej na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy, musi znaleźć się postanowienie wskazujące na zasady uzgodnionego przez strony mechanizmu zmiany wynagrodzenia wykonawcy.

Magdalena Hajduk

Nowe osiedla tylko dla wybranych ?

Zamknięte osiedla to coraz częstszy widok. Mieszkańcy dbając o swoje bezpieczeństwo i prywatność, izolują się od osób postronnych. Deweloperzy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nabywców, próbują iść o krok dalej, kierując swoją ofertę wyłącznie do konkretnych grup nabywców.

Magdalena Hajduk

Odbiór lokalu mieszkalnego od dewelopera – zapowiedź zmiany w przepisach

Prace nad nową ustawą deweloperską nadal trwają, a jej projekt zawiera także zapowiedź zmian w dotychczasowej praktyce funkcjonującej w branży deweloperskiej. Postuluje się między innymi wprowadzenie do ustawy przepisów regulujących tryb odbioru lokalu od dewelopera, jak również tryb i terminy usuwania wad zgłoszonych do protokołu odbioru przez nabywcę lokalu.

Magdalena Hajduk