Zapowiadane luzowanie obostrzeń – co zmienia się od 1 lutego

OTWARTE GALERIE HANDLOWE

Z rozporządzenia zniknął przepis mówiący, o tym, że w sklepach wielkopowierzchniowych (tzw. galeriach handlowych) powyżej 2.000 m2, mogą funkcjonować jedynie określone sklepy (np. z artykułami higienicznym), apteki czy placówki usługowe (np. krawieckie, szewskie, medyczne, pocztowe czy bankowe).

Od poniedziałku zezwolono na otwarcie wszystkich sklepów w galeriach handlowych, bez względu na branżę. Zakupy zrobimy więc zarówno w popularnych sklepach sieciowych odzieżowych czy obuwniczych, ale i drogeriach czy perfumeriach.

Oczywiście nadal obowiązują nas zasady związane z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego (tj. płyny dezynfekcyjne, dystans społeczny, określona ilość osób na m2).

ZNIKAJĄ GODZINY DLA SENIORÓW

Koniec z tzw. godzinami dla seniorów. Teraz zakupy zrobimy swobodnie przez cały dzień, zniesiono bowiem ograniczenie, że od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 12.00 zakupy mogły robić jedynie osoby powyżej 60. roku życia.

KTO JESZCZE SKORZYSTA Z HOTELI?

Do grona osób, które mogą korzystać z bazy noclegowej (m.in. sportowcy, dziennikarze, robotnicy sezonowi, czy osoby wykonujące zawód medyczny)[1], dodani zostali:

  • członkowie komisji egzaminacyjnych w zakresie prawniczych egzaminów zawodowych (m.in. adwokackie, radcowskie, komornicze, notarialne), a także osoby odpowiedzialne za ich organizację;
  • członkowie komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy wynikające z przepisów o transporcie drogowym;
  • członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w trakcie prowadzenia badań wypadków lub incydentów.

GALERIE SZTUKI I MUZEA PONOWNIE OTWARTE

Nowe przepisy dopuszczają możliwość otwarcia galerii i innych instytucji kultury. Oznacza to, że od dzisiaj możemy udać się do muzeum czy galerii sztuki. Nadal zamknięte pozostają jednak kina czy teatry.

DOPRECYZOWANO ZAKAZ PRZEMIESZCZANIA SIĘ SAMOLOTEM

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami samolotem mogła lecieć jedynie osoba:

  • której temperatura ciała jest mniejsza niż 38°C;
  • która złożyła podczas odprawy oświadczenia o stanie zdrowia według wzoru udostępnionego przez przewoźnika lotniczego;
  • oraz która przestrzega obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

Do powyższych wymogów dodano, że samolotem nie poleci osoba, która dobywa obowiązkową kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych.

KOLEJNE WYJĄTKI OD OBOWIĄZUJĄCEGO POWSZECHNIE ZAKAZU ZGROMADZEŃ

Dotychczasowe restrykcje pozwalają nam, na uczestniczenie w spotkaniach czy zebraniach służbowych i zawodowych, a także imprezach domowych do 5 osób. Z ogólnie obowiązującego zakazu zgromadzeń wyłączone zostały także zgrupowania, spotkania lub zebrania związane z realizacją zadań mających na celu zwalczanie lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, w tym zwierząt wolno żyjących (dzikich).

Zezwolono także na organizację badań edukacyjnych, których realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

[1] Pełna lista uprawnionych tutaj: Kwarantanna narodowa (kancelaria-szip.pl)