Kolejny etap zmian: otwarte hotele i stoki narciarskie, branża gastronomiczna nadal zamknięta

OTWARTE BASENY, SAUNY, SALONY MASAŻU. ZAMKNIĘTE SIŁOWNIE I AQUAPARKI

Nowe przepisy zezwalają na otwarcie basenów, saun, łaźni parowych czy salonów masażu. Zamknięte nadal pozostać mają siłownie, kluby i centra fitness oraz aquaparki.

Z rozporządzenia wykreślono postanowienie mówiące o zakazie prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej, ujętej w Polskiej Kwalifikacji Działalności w podklasie 96.04.Z. Co kryje się pod tajemniczym kodem PKD? A no właśnie działalność łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia.

Między klientami takich miejsc musi zostać zachowana odległość minimum 1,5 metra.

W obecnych warunkach mogą funkcjonować, co do zasady jedynie siłownie i kluby fitness, które:

 • działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczoną dla pacjentów;
 • przeznaczone są dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

OTWARTE HOTELE – OBŁOŻENIE NA POZIOMIE MAX. 50%

Rząd zezwala także na otwarcie branży noclegowej. Hotele, ośrodki noclegowe, domy wczasowe mogą zostać otwarte, jednak obłożeniu może podlegać jedynie 50% pokoi, jakimi dysponuje dany obiekt noclegowy.

Do obowiązujących zasad dodano także wyjątek, że ustalonym limitom (50% obłożenia) nie podlegają obiekty Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w których prowadzone są zajęcia dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej.

OTWARTE KINA, OPERY, FILHARMONIE, TEATRY I MUZEA  – OBŁOŻENIE NA POZIOMIE MAX. 50%

Obowiązujące do 28 lutego ograniczenia zezwalają na otwarcie kin, teatrów, oper, filharmonii i domów kultury. Co ważne:

 • widzom czy słuchaczom może zostać udostępnione jedynie maksymalnie 50% ogólnej liczby dostępnych w obiekcie miejsc, przy czym co do zasady udostępnione ma być co drugie miejsce, a jeśli brak jest możliwości wydzielenia konkretnego miejsca, konieczne jest zachowanie między widzami odległości 1,5 metra;
 • obok siebie siedzieć mogą m. in: rodzice z dziećmi, osoby wspólnie zamieszkujące czy osoby niepełnosprawne wraz ze swoim opiekunem;
 • zakazane jest także w trakcie seansów czy słuchowisk spożywanie posiłków czy napoi;
 • czywiście obowiązek zakrywania ust i nosa obwiązuje nadal niezmiennie.

Powyższe zasady dotyczą także otwartych w zeszłym tygodniu muzeów i innych obiektów kultury, udostępniający publiczności swoje zbiory.

Nakazy te nie dotyczą jedynie:

 • udostępniania zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu, z wyjątkiem wnętrz obiektów kubaturowych, które mają być zamknięte dla zwiedzających;
 • zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury czy innych podmiotów.

ZMIANY W SPORCIE – OTWARTE STOKI NARCIARSKIE I KORTY TENISOWE

W obszarze sportu rząd zdecydował, że nadal zamknięte będą aquaparki czy siłownie, zezwolił natomiast na otwarcie wspomnianych basenów czy stoków narciarskich.

Zezwolono także na uprawianie sportu na świeżym powietrzu oraz otwarcie kortów tenisowych. Dozwolone jest więc prowadzenie działalności sportowej wyłącznie w przypadku:

 • sportu zawodowego;
 • zawodników pobierających stypendium sportowe;
 • zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej;
 • uprawiających sport w ramach ligi zawodowej;
 • zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych;
 • szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy;
 • organizowania kursów i egzaminów w zakresie uprawnień trenerskich lub instruktorskich oraz egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne oraz na licencje motorowodne;
 • obiektów sportowych na otwartym powietrzu (np. boiska, bieżnie, boiska zewnętrzne),
 • kortów tenisowych, przy czym na jednym korcie tenisowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 5 osób z niego korzystających;
 • basenów;
 • stoków narciarskich.

DOZWOLONE LECZENIE SANATORYJNE I UZDROWISKOWE – OD 11 MARCA 2021 

Z rozporządzenia usunięto postanowienie mówiące o zakazie wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Zmiany wejdą w życie 11 marca 2021 r.

Zgodnie z nowymi zasadami, warunkiem rozpoczęcia:

 • leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz
 • świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych,

będzie otrzymaniu negatywnego wyniku testu na SARS-CoV-2.

KOLEJNE WYŁĄCZENIA Z ZAKAZU ZGROMADZEŃ

Dotychczasowe restrykcje pozwalają na uczestniczenie w spotkaniach czy zebraniach służbowych i zawodowych, a także imprezach domowych do 5 osób. Z ogólnie obowiązującego zakazu zgromadzeń wyłączone zostały także zgrupowania, spotkania lub zebrania związane z realizacją zadań mających na celu zwalczanie lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, w tym zwierząt wolno żyjących (dzikich).

Zezwolono także na organizację badań edukacyjnych, których realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Nowe przepisy pozwalają także na organizację:

 • egzaminów dla kandydatów na członków organów nadzorczych;
 • egzaminów na maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, aktuariuszy i pośredników kredytu hipotecznego.

OTWARTE KASYNA

Rządowe restrykcje znoszą także zakaz prowadzenia działalności w kasynach. W miejscach takich, od dzisiaj może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

Ponadto, przed wejściem do kasyna musi zostać umieszczona informacja o limicie osób, które mogą być obecne na obiekcie oraz podjęte muszą zostać środki zapewniające jego przestrzeganie.

DALSZE ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNY

Zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski zostali także, oprócz żołnierzy pracownicy polskiego wojska, a także personel cywilny wojsk sojuszniczych.

Lista uprawnionych do zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny znajduje się tutaj: Kwarantanna narodowa (kancelaria-szip.pl)

 

 

 

 

 

 

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. 2021 poz. 267