Maximilian Migacz

Maximilian Migacz

Referendar

Specjalista z zakresu prawa cywilnego i prawa wekslowego.

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Świadczy pomoc prawną podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym w sporach i postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego. Zajmuje się także bieżącym doradztwem prawnym, w tym m. in. opiniowaniem umów oraz analizą ryzyk prawnych. Do kręgu jego szczególnych zainteresowań należą zobowiązania wekslowe, którym poświęcił swoją pracę magisterską. W ramach swojej praktyki zawodowej:

  • reprezentuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne w postępowaniach sądowych,
  • doradza w rozwiązywaniu sporów prawnych,
  • sporządza umowy handlowe, w tym dokumenty korporacyjne,
  • uczestniczy w procesach przekształceń i połączeń spółek prawa handlowego

 

Education

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Wielokrotnie nagradzany stypendium rektora dla najlepszych studentów. Uczestnik ogólnopolskich konferencji naukowych oraz seminariów poświęconych prawu prywatnemu, autor publikacji dotyczącej zakazu konkurencji w stosunkach B2B. Biegle posługuje się językiem angielskim, ukończył kurs legal English.