Magdalena Hajduk

Magdalena Hajduk

Specjalista w zakresie prawa nieruchomości i procesów inwestycyjno - budowlanych

W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych, obejmującą w szczególności sprawy związane z zarządzaniem nieruchomościami, w tym z funkcjonowaniem towarzystw budownictwa społecznego. Prowadzi doradztwo korporacyjne na rzecz przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego. W swojej praktyce zawodowej realizuje między innymi następujący zakres usług:

  • reprezentuje klientów w negocjacjach warunków kontraktów handlowych
  • prowadzi doradztwo prawne na rzecz uczestników procesu budowlanego
  • prowadzi kompleksowe badania due diligence nieruchomości
  • opracowuje umowy o roboty budowlane, umowy o prace projektowe oraz umowy deweloperskie
  • zajmuje się regulowaniem stanu prawnego nieruchomości
  • prowadzi postępowania dotyczące ustanawiania służebności gruntowych
  • reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych

Education

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła aplikację adwokacką organizowaną przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach. Laureatka nagród Dziekana O.R.A. dla najlepszych aplikantów. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku: „Podstawy prawno-ekonomiczne procesu inwestycyjnego”. Obecnie słuchaczka studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim na kierunku „Prawo gospodarcze i handlowe”. Posługuje się językiem angielskim, ukończyła specjalistyczny kurs języka angielskiego prawniczego.