Jarosław Góra

Jarosław Góra

Specjalista prawa własności intelektualnej i nowych technologii, w tym obsługi prawnej podmiotów działających w branżach kreatywnych

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów działających w branżach kreatywnych, dla których prawo własności intelektualnej stanowi istotny element biznesu oraz w branży IT, gdzie prawo zderza się z nowymi technologiami. W szerokim zakresie swoich działań:

  • współpracuje z twórcami i artystami, producentami filmowymi, instytucjami kulturalnymi i organizatorami imprez, biurami architektonicznymi, interaktywnymi biurami projektowymi, producentami oprogramowania, twórcami stron i serwisów internetowych oraz innymi podmiotami z branży IT
  • doradza w sprawach związanych z kwestiami bezpieczeństwa informacji oraz informatyką śledczą
  • prowadzi sprawy sądowe, jako obrońca i pełnomocnik procesowy, w których istotną rolę odgrywa elektroniczny materiał dowodowy
  • szkoli z zakresu prawa autorskiego, bezpieczeństwa informacji, prawnych aspektów elektronicznego materiału dowodowego oraz informatyki śledczej (m.in. w ramach Akademii Informatyki Śledczej)

Education

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posługuje się biegle językiem angielskim.