Izabela Nowak

Izabela Nowak

Specjalista w sprawach z zakresu procesu karnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych oraz karnoskarbowych

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Zajmuje przede wszystkim świadczeniem pomocy prawnej w sprawach karnych, w tym głównie o charakterze gospodarczym tzw. „white collar crime” oraz karnoskarbowym. Podejmuje również praktykę w zakresie reprezentacji osób fizycznych, w szczególności w sprawach zorganizowanych grup przestępczych oraz z zakresu tzw. błędów medycznych. W swojej praktyce zawodowej realizuje wiele działań, między innymi:

  • występuje w charakterze obrońcy oskarżonych, a także pełnomocnika osób pokrzywdzonych w procesach karnych
  • uczestniczy w czynnościach procesowych prowadzonych na każdym etapie postępowania – przygotowawczego, sądowego i wykonawczego
  • analizuje możliwość skorzystania przez osoby skazane z dobrodziejstwa instytucji ujętych w Kodeksie Karnym Wykonawczym obejmując Klientów obsługą w tym zakresie – począwszy od zainicjowania postępowania, aż do jego prawomocnego zakończenia,

Szeroko interesuje się zagadnieniami prawa karnego, na warsztat pracy magisterskiej biorąc tematykę podsłuchu. Jest autorką publikacji z zakresu prawa i procesu karnego.

Education

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W trakcie studiów odbywała praktyki w sądach i prokuraturach, co pozwala jej na wielowymiarową analizę prowadzonych spraw. Uczestniczka wielu konferencji naukowych poświęconych zagadnieniom prawa karnego procesowego. Posługuje się biegle językiem angielskim.