Bartosz Olszewski

Bartosz Olszewski

W Kancelarii zajmuje się stałą obsługą podmiotów komercyjnych, w szczególności w zakresie negocjowania kluczowych umów oraz procesowej ochrony interesów prawnych klienta z obszaru sporów gospodarczych. Doradztwo prawne świadczy także podmiotom zagranicznym, realizującym swoje strategie inwestycyjne na terenie Polski.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze restrukturyzacji i reorganizacji spółek oraz grup kapitałowych w ramach:

  • procesów inwestycyjnych realizowanych z udziałem Funduszy Inwestycyjnych oraz spółek celowych, zarówno z perspektywy inwestora, jak i założyciela czy menadżera, także przy udziale start-upów
  • projektów M&A oraz akwizycyjnych typu share deal oraz asset deal
  • pozyskiwania finansowania dłużnego w ramach programu emisji obligacji oraz programu kredytowania nadrzędnego przy udziale konsorcjum instytucji finansowych
  • reprezentowania wspólników oraz menadżerów w ramach konfliktów korporacyjnych
  • przekształceń podmiotowych przedsiębiorców oraz przygotowywania planów sukcesyjnych
  • audytów prawnych due diligence

Education

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwent kursu Szkoła Prawa Amerykańskiego współorganizowanego przez Catholic University of America Columbus School of Law. Biegle posługuje się językiem angielskim.