Bartłomiej Kruk

Bartłomiej Kruk

Specjalista w prawie zobowiązań, prawie geologicznym i górniczym, a także w sprawach dotyczących sporów sądowych

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym w prowadzeniu procesów w sprawach cywilnych i gospodarczych. Doradca spółek prawa handlowego. Działa również jako:

  • pełnomocnik procesowy w licznych postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych, z zakresu szkód górniczych oraz roszczeń z tytułu przepisów prawa pracy, a także w sprawach z zakresu zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą
  • uczestnik zespołów prowadzących audyty prawne due diligence poprzedzające transakcje zbycia oraz procesy przekształceń spółek

Posiada również doświadczenie w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności koncesji i pozwoleń na prowadzenie działalności regulowanej oraz w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i spółek Skarbu Państwa. Specjalizuje się w prawie zobowiązań, prawie geologicznym i górniczym, a także w sprawach dotyczących sporów sądowych.

Education

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim.