Artur Syrowy

Artur Syrowy

Specjalista w procesach w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz restrukturyzacji przemysłu wydobywczego i energetycznego

W Kancelarii specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym, geologicznym i górniczym. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów w sprawach cywilnych i gospodarczych, w tym w szczególności z tytułu szkód wyrządzonych ruchem zakładów górniczych (tzw. szkód górniczych), wypadków przy pracy oraz sporów dotyczących procesów budowlanych. Doradzał w przygotowaniu i realizacji projektów dotyczących restrukturyzacji przemysłu wydobywczego i energetycznego.

Działa jako:

  • doradca spółek prawa handlowego, w tym jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, fundacji  i stowarzyszeń
  • doradca przedsiębiorców we wszystkich aspektach prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa administracyjnego
  • reprezentant inwestorów, wykonawców oraz podwykonawców w sporach powstałych w związku z realizacją inwestycji budowlanych

Education

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor licznych publikacji i opracowań z zakresu prawa podatkowego i cywilnego.
Biegle posługuje się językiem angielskim.