Anna Januszyk

Anna Januszyk

Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa administracyjnego oraz obsługi prawnej przedsiębiorców

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

W Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy zajmuje się obsługą przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych w sprawach z zakresu prawa zobowiązań, prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego. Prowadzi stałą obsługę prawną podmiotów z branży mediów oraz usług komunalnych.

W realizowanej praktyce zawodowej oferuje następujący zakres usług:

  • analizuje, opiniuje i tworzy opinie oraz umowy cywilnoprawne
  • sporządza opinie prawne z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego
  • reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
  • analizuje zagadnienia związane z szeroko pojętym prawem cywilnym oraz prawem administracyjnym
  • świadczy doradztwo z zakresu prawa ochrony środowiska i obsługi przedsiębiorców branży usług komunalnych.

Education

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie studiów członek Studenckiej Poradni Prawnej. W ramach wymiany naukowej ukończyła semestr na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Stypendystka Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów. Posługuje się językiem angielskim.