Agata Pawliszewska

Agata Pawliszewska

Specjalista w zakresie doradztwa dla przedsiębiorców, w szczególności branży górniczej

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.

W Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, przygotowywaniem i opiniowaniem umów, sporządzaniem opinii prawnych oraz informacji prawnych związanych z działalnością Klientów. Świadczy pomoc prawną w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. W swojej praktyce zawodowej realizuje następujący zakres usług:

  • reprezentuje  przedsiębiorców z branży górniczej w postępowaniach sądowych z zakresu szkód górniczych dotyczących przywrócenia stanu poprzedniego lub wypłaty odszkodowania oraz sprawach pracowniczych (np. o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych pracy, wypadków przy pracy)
  • zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego (w tym sprawami windykacyjnymi i postępowaniami egzekucyjnymi)
  • opiniuje umowy cywilnoprawne
  • reprezentuje przedsiębiorców w sporach sądowych
  • analizuje zagadnienia związane z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych

Education

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Posługuje się językiem angielskim.