Agata Majewska

Agata Majewska

Specjalista w zakresie doradztwa dla pracodawców i ochrony danych osobowych

W Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy zajmuje się doradztwem dla przedsiębiorców, w szczególności w sprawach z zakresu prawa pracy oraz ochrony danych osobowych w zatrudnieniu. Reprezentuje pracodawców w sporach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych m.in.: w przedmiocie nierównego traktowania, dyskryminacji, mobbingu, roszczeń związanych z rozwiązaniem umów o pracę. Prowadzi doradztwo w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w szczególności współdziałania z przedstawicielami pracowników, restrukturyzacji zatrudnienia, w tym zwolnień grupowych, zatrudniania pracowników tymczasowych i outsourcingu usług, delegowania pracowników oraz zatrudniania cudzoziemców. W swojej praktyce zawodowej realizuje następujący zakres usług:

  • zajmuje się opracowaniem i wdrażaniem wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, m.in.: regulaminów pracy, wynagradzania, procedur antymobbingowych
  • zapewnia kompleksowe wsparcie w procesie wdrażania i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych
  • prowadzi audyty zgodności z zakresu prawa zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych
  • doradza w procesach stosowania regulacji z zakresu ochrony danych osobowych w stosunkach pracy i w relacjach ze związkami zawodowymi, w tym w zakresie stosowania monitoringu w miejscu pracy, udostępniania danych osobowych pracowników podmiotom trzecim oraz innych form przetwarzania danych osobowych pracowników
  • prowadzi liczne szkolenia i webinar’y z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych
  • doradza spółkom i członkom organów przy zawieraniu umów związanych z zatrudnieniem, w szczególności kontraktów menedżerskich, umów o zarządzanie

Education

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Studiowała także na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Programu Mobilności Studentów i Doktorantów - MOST. W trakcie studiów wolontariuszka, czynnie zaangażowana w działalność poradni prawnej świadczącej pomoc osobom niezamożnym.
Ukończyła szkolenie uprawniające do wykonywania zawodu mediatora prowadzone przez Ośrodek Mediacji "Facultas Iuridica" przy WPiA UŚ. Posługuje się językiem angielskim (ukończony kurs Legal English).