Prawo podatkowe

Nowe odliczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych

 

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie 

(Dz.U.2021.1551)

Wejście w życie:  8 września  2021 r.

Nowelizacja wprowadza zmianę do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawę jego obliczenia, z zastrzeżeniem art. 29-30cb i art. 30da-30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie – w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

 

 

Nowe zwolnienia w podatku dochodowego od osób fizycznych

 

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U.2021.1574)

Wejście w życie:  11 września 2021 r.

Nowelizacja wprowadza zmianę do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nowelizacją, wolne od podatku dochodowego będą także:

  • stypendia, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego (Dz. U. z 2021 r. poz. 402 i 1574);
  • nagrody, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego.