Prawo geologiczne i górnicze

Nowe obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące stawek opłat na rok 2022 z zakresu przepisów prawa geologicznego i górniczego

 

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17.05.2021 w sprawie stawek opłat na rok 2022 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego(M.P. z 2021 r. poz. 482)

Wejście w życie: 1 stycznia 2022 r.

W dniu 17.05.2021 zostało opublikowane Obwieszczenie MKiŚ w sprawie stawek opłat jakie będą obowiązywać w 2022 r. wynikających z Prawa geologicznego i górniczego  w zakresie opłat z tytułu:

  • za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy;
  • za działalność w zakresie poszukiwania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla;
  • za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr kwadratowy;
  • eksploatacyjnych;
  • z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji; z tytułu podziemnego składowania odpadów;
  • z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla.

Wysokość stawek za ww. działalność i z ww. tytułów została określona w załączniku do Obwieszczenia.