Prawo budowlane

Zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych o powierzchni do 70m2

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn. zm.

Wejście w życie: 3 stycznia 2022 r.

Od dnia 3 tycznia 2022 r. jedynie zgłoszenia, a nie jak dotychczas decyzji o pozwoleniu na budowę, będzie wymagać budowa wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora (art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego).